Po zakończeniu praktyki uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika do Kierownika Szkolenia Praktycznego.

KLASA (poprzednia nazwa) TERMIN UWAGI
3 TIA (3 TAP) * 18.09.2023 – 13.10.2023
3 A (3 AP) *
3 TIB (3 TBP) * 16.10.2023 – 13.11.2023 bez dnia: 1 listopada 2023 r.
3 TE (3 TEP) *
3 TIC (3 TCP) * 20.11.2023 – 15.12.2023
3 TR (3 TRP) *
4 TIA (4 TAP) ** 29.01.2024 – 23.02.2024
4 A (4 AP) **
4 TIB (4 TBP) ** 26.02.2024 – 22.03.2024
4 TR (4 TRP) **
4 TIC (4 TCP) ** 22.04.2024 – 24.05.2024 bez pięciu dni: 1, 2, 3, 6, 7 maja 2024 r.
4 TE (4 TEP) **

*) Praktyki trwają 120 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 6 godzin dziennie.
**) Praktyki trwają 140 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 7 godzin dziennie.

KODEKS PRACY – Rozdział IV „Szczególna ochrona zdrowia” – Art. 202.:
§ 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Dz.U. 2019 poz. 391 – § 5. pkt 1. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.

 

  • Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2022/2023
KLASA TERMIN UWAGI
3 TAP 16.09.2022 – 13.10.2022
3 TBP 17.10.2022 – 15.11.2022 bez dni: 1, 11 listopada 2022 r.
3 TEP
3 TCP 21.11.2022 – 16.12.2022
3 TRP
4 TAP 16.01.2023 – 10.02.2023
3 AP
4 TBP 06.03.2023 – 31.03.2023
4 AP
4 TRP 17.04.2023 – 22.05.2023 bez dni wolnych od zajęć: 1, 2, 3, 4, 5 i 8 maja 2023
4 TEP

Praktyki trwają 140 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 7 godzin dziennie.