Ubezpieczenie NNW – Dz.U. 2019 poz. 391, §8 pkt.1 ppkt.3

§ 8.
1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

(…)
3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Spełniając cytowane Rozporządzenie MEN, Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie w roku szkolnym 2023/2024 zapewnił ubezpieczenie uczniów odbywających praktyki zawodowe w zakładach pracy od następstw nieszczęśliwych wypadków. W czasie wakacji Szkoła dokonała analizy przedstawionych ofert. Po wielokrotnych naradach z przedstawicielami firm, pracownikami księgowości i dyrekcji, dokonano wyboru oferty optymalnej pod względem finansowym i zabezpieczenia interesów uczniów. Wybrana przez Szkołę oferta NNW spełnia wymogi formalne i pochodzi z firmy o wieloletniej obecności na polskim rynku ubezpieczeń.

Szczegóły oferty NNW obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – pliki PDF:

Zapewnione przez Szkołę obowiązkowe ubezpieczenie NNW nie zamyka możliwości uczniom i rodzicom zawierania dodatkowych, indywidualnych polis NNW w różnych firmach ubezpieczeniowych. Należy przy tym pamiętać, że dodatkowe ubezpieczenia są całkowicie dobrowolne i stanowią sprawę wyłącznie ubezpieczających.