W roku szkolnym 2022/2023 praktyki zawodowe pierwsza rozpoczyna klasa 3 TAP.

Uczniowie tej klasy już powinni mieć zarezerwowane miejsce praktyk i wybraną do zakupienia polisę następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW.