Praktyki zawodowe – 2022/2023

DZIENNIK PRAKTYKI – plik PDF do druku

OŚWIADCZENIE RODZICA O AKTYWNEJ POLISIE NNW PRAKTYKANTA – plik PDF

Po zakończeniu praktyki uczniowie mają 5 dni roboczych na dostarczenie Dziennika Praktyki Zawodowej do Kierownika Szkolenia Praktycznego.
PODSTAWA PRAWNA: Szkolny Regulamin PZ – § 3 pkt 3.7 ppkt 4

KLASA TERMIN UWAGI
3 TAP 16.09.2022 – 13.10.2022
3 TBP 17.10.2022 – 15.11.2022 bez dni: 1, 11 listopada 2022 r.
3 TEP
3 TCP 21.11.2022 – 16.12.2022
3 TRP
4 TAP 16.01.2023 – 10.02.2023
3 AP
4 TBP 06.03.2023 – 31.03.2023
4 AP
4 TRP 17.04.2023 – 22.05.2023 bez dni: 1, 2, 3, 4, 5 i 8 maja 2023
(dni wolne mogą ulec zmianie)
4 TEP

Praktyki trwają 140 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 7 godzin dziennie.

KODEKS PRACY – Rozdział IV „Szczególna ochrona zdrowia” – Art. 202.:
§ 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.